۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
English
صفحه اصلی
فرمانداران سابق

رديف

نام و نام خانوادگي

مدت تصدي پست

1

جواد رضا جولاتي

از تاريخ 17/5/59 لغايت 19/7/60

2

محمد باقر كميلي

از تاريخ 20/7/60 لغايت 19/12/62

3

علي پاينده نجف آبادي

ازتاريخ 20/12/62 لغايت 30/1/64

4

محمد ناصري(سرپرست)

از تاريخ 1/2/64 لغايت 19/3/64

5

غلامرضا حسين پور

از تاريخ 20/3/64 لغايت 4/7/65

6

سيد محمد حسين زينلي

از تاريخ 5/7/65 لغايت 9/11/66

7

فريدون سلطاني

ازتاريخ 10/11/66 لغايت 23/8/67

8

حسن زهره اي

ازتاريخ 24/8/67 لغايت 21/2/70

9

سيدجمشيد بني هاشمي

ازتاريخ 22/2/70 لغايت 9/6/70

10

احمد اميري مقدم(سرپرست)

ازتاريخ 10/6/70 لغايت 30/8/70

11

موسي الرضا ثروتي

از تاريخ 1/9/70 لغايت 7/10/72

12

محمد رضا عرفاني

ازتاريخ 8/10/72 لغايت 1/2/74

13

غلامحسين بشارتي نوفرست

ازتاريخ 2/2/74 لغايت 21/3/74

14

سيدمحمد كاظمي

ازتاريخ 22/3/74 لغايت 23/6/72

15

سيدصولت مرتضوي

ازتاريخ 24/6/75 لغايت 23/5/77

16

محمدحسين توكلي كارشك

ازتاريخ 24/5/77 لغايت 15/7/80

17

حسن اميني (سرپرست)

ازتاريخ 16/7/80 لغايت 5/9/80

18

سيدمحمد راشدي

ازتاريخ 6/9/80 لغايت 1/5/82

19

مجتبي انگشتري(سرپرست)

ازتاريخ 1/5/82 لغايت 1/7/82

20

محمد حسيني

ازتاريخ 26/7/82 لغايت 22/9/84

21

محمدوحدتي

ازتاريخ 23/9/84 لغايت 4/86

22

عيسي فرهادي(سرپرست)

ازتاريخ4/86 لغايت 6/8/86

23

حسن خسروي

ازتاريخ 7/8/86 لغايت 19/12/88

24

محمد علي قاسم زاده نداف

ازتاريخ 20/12/88لغايت 21/10/91

25

علي اكبر تناكي

ازتاريخ22/10/91 لغايت 12/6/93

26

رضا منصوري

ازتاريخ13/6/93 لغايت 13/4/94

27 علي جزندري(سرپرست) از تاريخ14/4/94 لغايت 28/8/94
تاریخ به روز رسانی: 1394/09/10
تعداد بازدید: 28328
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal